Εναλλακτικό Φεστιβάλ Χορού
(σχέδιο: Χαριτίνη, σε συνεργασία)