Θεατρική παράσταση
(φωτογραφία: Σκεύη Ερωτοκρίτου)