Κέντρο Πόρων για την Κοινωνική Επιχείρηση
Κέντρο για εκπαίδευση ανειδίκευτων ατόμων λόγω κοινωνικής, οικονομικής ή και φυσικής κατάστασης, ώστε να μπορέσουν να εργαστούν και να δημιουργήσουν και οι ίδιοι μια επιχείρηση. Παίρνει την ονομασία του από το δρόμο που βρίσκεται , το «δρομάκι του κόκορα». Το λογότυπο συνδυάζει το προφίλ του πτηνού αυτού με το χέρι το οποίο δίνεται προς βοήθεια.