Βιβλιοπωλείο
Βιβλία για τέχνη και αρχιτεκτονική.

Ζητήθηκε η απεικόνιση του τείχους της Λευκωσίας σε πιο αφηρημένη μορφή.