Σχεδιαστής κοσμημάτων
Τα κοσμήματά του χαρακτηρίζονται από τις λεπτές γραμμές του μετάλλου,

σχεδόν σαν σύρμα, που σχηματίζουν ελεύθερες καμπύλες.
Με τον ίδιο τρόπο το λογότυπο σχηματίζει τα αρχικά του.