Φωτοβολταϊκά.
Εταιρία εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης φωτοβολταϊκών.

Απλά σχήματα που παραπέμπουν στα πάνελς ή στα κτίρια και τον ήλιο.